Welkom bij
Pedicurepraktijk Groos

Kwaliteitsstandaard Pedicure

Als gediplomeerd pedicure ben ik aangesloten bij ProVoet, de landelijke brancheorganisatie voor pedicures welke de belangen behartigt van ruim 12.000 (aspirant) leden. ProVoet bevordert de kwaliteit en professionalisering van voetverzorging en het beroep pedicure in Nederland. De pedicures die bij ProVoet zijn aangesloten, werken volgens de Code van de Voetverzorger en staan voor kwaliteit en hygiëne. Bij Pedicurepraktijk Groos wordt gewerkt volgends de Beroepscode pedicure en het Bedrijfshandboek voor de pedicure en medisch pedicure.

Wkkgz

Vanaf 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) gefaseerd ingevoerd. Met ingang van 1 januari 2017 is de wet volledig van kracht. De wet geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals ZZP’ers. Het gaat hierbij om alle ZZP’ers die zorg verlenen via de Zorgverzekeringswet en de wet Langdurige Zorg en ZZP’ers die cosmetische zorg aanbieden.

De Wkkgz gaat over het aanbieden van goede zorg en de behandeling van klachten en geschillen. Doel van de Wkkgz is een transparante, laagdrempelige en oplossingsgerichte klachtenafhandeling met als uiteindelijk resultaat: verbetering van de kwaliteit van de zorg, door van klachten te leren.

Wat betekent dit voor mij als pedicure?

Wij noemen, zonder hierbij volledig te zijn, enkele aandachtspunten:

  • bieden van goede zorg
  • beschikken over een kwaliteitssysteem 
  • systeem voor het veilig melden van een incident
  • verstrekken van informatie over de aangeboden zorg aan de cliënt op verzoek
  • op verzoek cliënten informeren over de rechten die uit deze wet voortvloeien
  • aangesloten zijn bij een erkende Geschillenregeling/ Commissie

Meer informatie over de wet Wkkgz, is te vinden op de website van Rijksoverheid.

Geschillencommissie 

De Geschillencommissie staat garant voor een onpartijdige afhandeling van de geschillen. Ze voldoet aan de daaraan gestelde nationale- en internationale standaarden. Elke sector heeft een eigen Geschillencommissie, omdat er specifieke kennis van de sector nodig is voor een juiste beoordeling.

Indien u als consument niet tevreden bent over een behandeling aan uw voeten, of over de manier waarop u bent geholpen, dan is de eerste stap dit direct te bespreken met uw pedicure. Zij zal uw klacht serieus nemen en proberen het op te lossen. Als u er niet uitkomt, dan is het goed om te weten dat Pedicurepraktijk Groos door zijn ProVoet-lidmaatschap automatisch is aangesloten bij de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging. Hiermee biedt deze u als cliënt een eerlijke en eenvoudige procedure, met een uitkomst die bindend is voor beide partijen. www.degeschillencommissie.nl 

U kunt daarnaast ook contact leggen met klachtenfunctionaris van onze brancheorganisatie ProVoet door middel van het klachtenformulier welke u kunt vinden op de website. www.provoet.nl